[więcej]

To takie memy, tyle że nieśmieszne. Powstawały w czasie nudnych zajęć.

These are like memes, except that they are unfunny. I used to draw them during boring classes.